Kvalifikační předpoklady

Údaje o technickém a materiálním vybavení

Technické vybavení a zázemí firmy

(vlastní rozhodující stroje a zařízení používané k převažujícímu předmětu podnikání)

Firma vlastní drobné stavební a montážní nářadí a nástroje pro předmět své činnosti. Větší mechanismy si zapůjčujeme od firem, které tyto služby poskytují včetně profesionální obsluhy. Dále vlastníme míchačky, vibrační pěchy a ponorné vibrátory, bourací kladiva BOSCH, kompresory, výtahy a vrátky, el. pily na YTONG a keramické bloky, sady lešení a celou řadu další drobné mechanizace. Dále firma vlastní věžový jeřáb MB - 88 včetně 60 b.m.kolejové dráhy.

Dopravní a manipulační prostředky

(vlastní prostředky používané k převažujícímu předmětu podnikání)

Valníkové a sklápěcí vozidla:

 • Liaz - třístranný sklápěč - 10 000 kg
 • Renault - třístranný sklápěč- 6 500 kg
 • Hyundai nákladní verze nostnost 1 500 kg
 • Peugeot Boxer - přeprava 9 osob - 2 ks
 • Vlek 10 Tun ….2ks
 • Vlek 3 Tuny…..2ks
 • Kolový nakladač - vysokozdvižný vozík-2ks
 • Osobní vozidla - 10 ks
 • Zemní stroj - UNC 070- 1ks
 • Věžový jeřáb MB - 88 včetně 60 b.m. dráhy
 • manipulátor CASE

Údaje o jakosti

Oblast kontroly dodávek

Jednotlivé dodávky jsou průběžně kontrolovány dle plánu kontrol, které jsou součástí plánu řízení a kontroly jakosti realizovaného díla dle ISO 9001/2001. Dodávky - respektive jednotlivé subdodávky zajišťované jinými firmami jsou průběžně kontrolovány během jejich realizace dle plánu kontroly díla, kde jsou specifikovány i jednotlivě investorem nebo příslušnými normami - požadujeme zkoušky. Pro své stavby používá firma výhradně materiály a dodávky 1. jakostní třídy a své dodavatele vybírá pomocí interních výběrových řízení, kde podstatným kriteriem jsou reference a zkušenosti z jiných staveb.

Oblast kontroly prováděných prací

Prováděné práce zajišťované vlastními kapacitami jsou kontrolovány stejně jako jiné činnosti na stavbě. Na všechny činnosti jsou zpracovány technologické postupy nebo jsou použity postupy obvyklé, kde jsou specifikovány kontrolní uzly s definovanými zkouškami. Plán technických kontrol a zkoušek je zpracován před zahájením prací dle RPD případně předběžně dle projektu stavby. Se všemi plánovanými zkouškami resp. materiály definující systém kontroly na stavbě jsou seznámeni odpovědní pracovníci firmy, kteří počínaje vedoucím pracovní čety, mistrem a stavbyvedoucím jsou povinni provádět průběžné kontroly prováděných prací a dodávaného materiálu včetně dodržování technologických postupů. Kontrolu a posuzování díla dále provádí majitel firmy, nebo jím pověřená osoba. Firma také spolupracuje s akreditovanými zkušebnami, které provádějí zkoušky, které firma svými silami nedokáže zajistit. Jedná se např. o středisko zkušebnictví a jakosti T-STRING Pardubice a.s.(tato firma smluvně zajišťuje veškeré činnosti včetně preventivní fáze zkušební činnosti a je konzultační firmou pro ISO 9001:2001). Dále spolupracujeme se zkušebnami TAZUS dle oboru působnosti. Stavební činnost se provádí na základě plánů kontrol v rozsahu zkoušek dle ČSN a je dokladována, včetně závěrečného protokolu - osvědčení o kvalitě a jakosti díla.

Údaje o původu základních materiálů a surovin

Veškeré materiály a suroviny pro stavební výrobu a jednotlivé stavby firma zajišťuje nákupem u výrobců nebo obchodních organizací. Subdodávky jsou vždy smluvně zajištěny včetně materiálů a výrobků. Na všechny tyto materiály jsou v účetní evidenci firmy založeny daňové doklady.

Údaje o způsobu zabezpečení dokumentace

Údaje o způsobu zabezpečení projektové dokumentace a výrobní dokumentace

Interní

 • Ing. Jan Šimko

Externí (kromě určených investorem)

 • Ing. Arch. Jan Drahozal
 • Ing. Tomáš Fremr

 

O společnosti

Aktuality

Výstavba BD v Jihlavě- objekt SO02

18.5.2021 13:53