Enviromentální politika

Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o. Pardubice

Společnost Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o. Pardubice, jejímž předmětem podnikání je provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování stanoví tyto základní principy své environmentální politiky:

  • Být ekologicky odpovědným partnerem ve všech oblastech životního prostřední, kde působí.
  • Stanovit každoročně environmentální cíle a cílové hodnoty na základě výsledků předchozího roku, které povedou k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování.
  • Plnit požadavky platných zákonných a jiných obecně závazných předpisů a nařízení souvisejících s oblastí životního prostředí.
  • Oboustranně komunikovat se zaměstnanci a veřejností s cílem vnímat a respektovat jejich názory a doporučení v oblasti vlivu společnosti na životního prostředí a seznamovat je s environmentální činnosti společnosti.
  • Zvyšovat uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí svých zaměstnanců plánovaným vzděláváním.
  • Provádět pravidelné audity environmentálního systému a pečlivě vyhodnocovat environmentální profil, aby byla zajištěna shoda s touto politikou.

Pardubice 30.4.2007

Milan Ječmínek
jednatel

O společnosti

Aktuality

Výstavba BD v Jihlavě- objekt SO02

18.5.2021 13:53